Flutter cơ bản

Không cần phải là một chuyên gia lập trình, bạn sẽ được học cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart, sức mạnh của widget, và cách triển khai ứng dụng của bạn một cách dễ dàng. Không dừng lại ở kiến thức cơ bản, mình sẽ giúp bạn xây dựng ứng dụng thực tế bằng Flutter thông qua các dự án thực hành.